Katarzyna Bartniczak

Stanowisko
Naczelnik GK
Telefon
0757546220
E-mail:
wgk_um@jeleniagora.pl