Jerzy Zębik

Stanowisko
Kierownik BPM
Telefon
0757546184
E-mail:
jzebik@jeleniagora.pl