Waldemar Woźniak

Stanowisko
p.o. Dyrektora ZO "Oświata"