Eulalia Kłodawska-Szwajcer

Stanowisko
Dyrektor LO 1
Telefon
6458600
Fax
7524321
E-mail:
zerom@4me.pl