Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2014 09:32 GM-L. 7150.12.2014 Wolne komunalne lokale użytkowe do wynajęcia
18.09.2014 16:06 A-AU.6733.18.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznej linii kablowej 20 kV przy ul. Gdańskiej
18.09.2014 09:12 Lokale do remontu - wrzesień 2014 r.
12.09.2014 10:17 GK-O.6220.40.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze
12.09.2014 09:43 Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.
11.09.2014 11:48 GK-O.6341.53.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego H2O AUTOMYJNIA
09.09.2014 11:40 A-AU.6721.5.2014 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Jana Pawła II – Jana Sobieskiego – Poznańska – Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze
04.09.2014 15:22 A-AU.6733.13.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 12/CP/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej L-325 w ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze, od PT-32520 w Jeleniej Górze do słupa 121/L-325
04.09.2014 13:14 GK.7003.2.2014 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Jelenia Góra”.
04.09.2014 11:32 A-AU.6733.16.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej dla potrzeb budynków mieszkalnych nr 1 - 15 przy ul. Wzgórze Grota Roweckiego

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna