Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2014 13:42 A-AU.6733.20.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. Okopowej
09.10.2014 13:48 A-AU.6733.16.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 13/CP/14 z dnia 09.10.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokotemteraturowej dla potrzeb budynków przy ul. Wzg.Grota Roweckiego nr 1-15
08.10.2014 11:41 A-AU.6733.18.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznej linii kablowej 20 kV L-144 przy ul. Gdańskiej
07.10.2014 07:44 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku pubilcznego na 2015 rok"
02.10.2014 12:36 GK-O.6341.55.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji PWiK "Wodnik" ścieków przemysłowych z restautracji KFC przy Alei Jana Pawła II 51 w Jeleniej Górze
26.09.2014 11:46 A-AU.6733.19.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. Okopowej
25.09.2014 15:45 GK-O.6341.54.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Pani Anecie Włodarczyk pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji PWiK "Wodnik" ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodów przy ul. Cieplickiej 168 w Jeleniej Górze
23.09.2014 13:51 A-AU.6733.16.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej dla potrzeb budynków mieszkalnych nr 1-15 przy ul. Wzg. Grota Roweckiego
23.09.2014 09:22 GK-O.6341.52.014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji - pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry firmie Industrial Packaging Solutions Jelenia Góra Sp. z o.o.
23.09.2014 07:58 A-AU.6721.7.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sąsiadującego z gminą Stara Kamienica, położonego w rejonie ulicy Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna