Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2014 14:17 A-AU.6733.18.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 14/CP/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej 20 kV L-144 przy ul. Gdańskiej
20.10.2014 14:25 A-AU.6733.22.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą w ramach projektu pn. "Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze"
17.10.2014 12:33 Lokale do remontu - wrzesień 2014 r. - rozstrzygnięcie
17.10.2014 12:29 A-AU.6733.21.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci energetycznej SN L-227 relacji PT-22701 - PT-32520 w rejonie ul. Krakowskiej
17.10.2014 09:36 Decyzja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zastosowaniu uproszczonej procedury realizacji zadania publicznego "Wieczerza Wigilijna 2014"
15.10.2014 12:29 IF-PP.746.66.2014.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 160 przez linię kolejową w rejonie ul. Okopowej w Jeleniej Górze na dz. nr 54/2, w granicach terenów zamkniętych
14.10.2014 11:48 Informacja o komunalnych lokalach użytkowych wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto
14.10.2014 09:46 A-AU.6721.6.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Nowowiejskiej w Jeleniej Górze
14.10.2014 09:28 A-AU.6721.4.2014 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta w Jeleniej Górze.
14.10.2014 09:09 A-AU.6721.9.2013 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cieplickiej i Polnej w Jeleniej Górze

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna