Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2014 18:43 DS.524.9.2014 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi
07.11.2014 13:39 GK-O.6341.58.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
06.11.2014 15:36 A-AU.6733.20.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Okopowej
30.10.2014 12:39 A-AU.6733.23.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie Osiedla Hofmana obejmującego ulice: Wieniawskiego, Gielniaka, Broniewskiego
30.10.2014 08:52 Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego
30.10.2014 08:02 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „świadczenie usług opiekuńczych”
30.10.2014 07:58 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie czterech placówek opiekuńczo –wychowawczych typu socjalizacyjnego”
30.10.2014 07:51 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”
28.10.2014 10:12 Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.
27.10.2014 14:07 GK-O.6341.51.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Państwu Wandzie i Danielowi Zajko pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rowu R-A dla potrzeb stawow rybnych, zlokalizowanych na dzialkach nr 1 i 3/4 AM2, obręb 0061 przy ul. Wrocławskiej w Jeleniej Górze

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna