Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2014 10:40 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2015 roku
21.11.2014 10:36 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra
20.11.2014 13:36 GK-O.6220.55.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na osiedlu Urocza II
20.11.2014 12:37 A-AU.6733.21.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci SN - linia kablowa L-227 relacji PT-22701 - PT-32520 przy ul. Krakowskiej
20.11.2014 12:17 A-AU.6733.23.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie osiedla Hofmana obejmującego ulice : Wieniawskiego, Gielniaka, Broniewskiego
20.11.2014 08:18 GM-L.7150.15.2014 Wolne komunalne lokale użytkowe do wynajęcia
19.11.2014 11:18 GK-O.6341.62.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia udzielonego Fortum Power and Heat Sp. z o.o.
17.11.2014 15:10 A-AU.6733.22.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą w ramach projektu pn. "Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze"
17.11.2014 14:56 A-AU-6733.19.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i Okopowej
14.11.2014 18:50 DS.524.8.2014 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna