Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2014 10:37 A-AU.6733.21.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 17/CP/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci SN - linia kablowa L-227 relacji PT-22701 - PT-32520 przy ul. Krakowskiej
09.12.2014 08:02 A-AU.6721.10.2013 Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze.
08.12.2014 13:07 GK-O.6220.2.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odwieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktu zbierania odpadów w celach przeładunkowych
05.12.2014 12:47 GK-O.6341.61.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
05.12.2014 12:13 A-AU.6733.22.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 16/CP/14 z dnia 5.12.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą w ramach projektu pn. "Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze
04.12.2014 15:37 GK-O.6220.2.2014 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania zmierzającego do umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktu zbierania odpadów w celach przeładunkowych
03.12.2014 09:23 GK-O.650.1.2014 Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu dotycząca wydobywania kopalin ze złóż.
02.12.2014 10:28 GK-O.6341.63.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnopranego udzielonego P.F. Jelfa S.A.
28.11.2014 13:37 A-AU.6733.20.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 15/CP/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Okopowej
25.11.2014 08:18 GK-O.6341.57.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - zarurowanie fragmentu rowu P. Adamska, Państwo Izydorczyk

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna