Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2014 16:41 GK-O.6220.65.2014 OBWIESZCZENIE zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. lokalizowanej na istniejącym budynku
16.12.2014 14:56 DS.8030.8.2014 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku „Programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci”
16.12.2014 14:54 DS.8030.7.2014 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku programów zdrowotnych dla mieszkańców Jeleniej Góry
12.12.2014 14:41 GK-O.6220.65.2014 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do oragnów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. lokalizowanej na istniejącym budynku
12.12.2014 12:42 KT.524.20.2014 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2015 roku
12.12.2014 12:33 KT.524.19.2014 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w 2015 roku
11.12.2014 16:29 GK-O.6220.68.2014 INFORMACJA o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej
10.12.2014 13:18 IF-PP.746.66.2014.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-P-62/14 z dn. 28.11.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 160 przez linię kolejową w rejonie ul. Okopowej w Jeleniej Górze, na dz. nr 54/2, AM 4, obręb 0020, w granicach terenów zamkniętych
09.12.2014 10:57 GM-L.7150.16.2014 Informacja o komunalnych lokalach użytkowych wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto
09.12.2014 10:42 A-AU.6733.23.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 18/CP/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie osiedla Hofmana obejmującego ulice : Wieniawskiego, Gielniaka, Broniewskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna