Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2014 15:23 A-B.6740.654.2013 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie ulic osiedla UROCZA II w Jeleniej Górze
19.12.2014 12:40 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"
19.12.2014 08:50 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w koszykówce mężczyzn w Mieście Jelenia Góra
18.12.2014 12:33 A-AU.6733.25.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Wiejską z ulicą Powstańców Śląskich
17.12.2014 13:56 GK-O.6341.68.2014 Informacja w o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Przedsiębiorstwu SIMET S.A. Aleja Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zakładu przy Alei Jana Pawla II 33
17.12.2014 13:43 GK-O.6341.67.2014 Informacja w o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu SIMET S.A. Aleja Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 19 w Jeleniej Górze
17.12.2014 13:38 GK-O.6341.69.2014 Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzadzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu zakładu przy Alei Jana Pawla II 33 w Jeleniej Górze na rzecz SIMET S.A.
17.12.2014 13:35 GK-O.6341.66.2014 Informacja o wszczeciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji SIMET S.A. z terenu nieruchomości przy ul. Pilsudskiego 19 w Jeleniej Górze
17.12.2014 11:33 GK-O.6341.65.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dla _Nowy - Druk_ Mariusz Nowiński na wprowadzanie do urzadzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z drukarni przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze
16.12.2014 16:55 GK-O.6220.67.2014 INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja do podczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych na działce nr 21/2 AM3 obręb Cieplice IX

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna