Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2014 15:00 A-AU.6733.8.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy 6 wiat ekspozycyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach ekspozycji zabytkowych turbozespołów energetycznych na terenie Elektrowni Wodnej Bobrowice III/IV przy w ul. Krzywoustego 5 dz. nr 6
27.05.2014 13:57 A-B.6740.126.2014 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. „ Budowa ulicy – łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze.”
26.05.2014 15:07 A-AU.6733.9.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 7/CP/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie osiedla Hofmana, obejmującej ulice: Hofmana, Morcinka, Kossaka, Głowackiego, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Broniewskiego, Wieniawskiego i Reja
26.05.2014 13:53 GK-O.6341.35.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych Godzisz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
23.05.2014 13:27 Gk-O.6341.34.2014 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie zmiany decyzji na szczególne korzystanie z wód dla Castorama Polska Sp. z o.o.
23.05.2014 12:55 DS.524.2014 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w drugim półroczu 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii
23.05.2014 11:18 GK-O.6220.2.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów w celach przeładunkowych
21.05.2014 14:09 GM-L.7150.6.2014 Wolne komunalne lokale użytkowe do wynajęcia
20.05.2014 09:22 GM-L.7150.5.2014 Przetarg ustny na najem komunalnych lokali użytkowych usytuowanych na terenie Miasta Jelenia Góra
13.05.2014 13:33 GK-O.6341.32.2014 Informacja o wszczęciu postepowania o w sprawie udzielenia na rzecz Pana Zbigniewa Jaworskiego oraz Państwa Marioli i Ryszarda Jaworskich pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego przy ul. Wrocławskiej 2 w Jeleniej Górze

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następna