Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2014 13:47 GM-L.7150.8.2014 Wolne komunalne lokale użytkowe do wynajęcia
26.06.2014 13:51 A-AU.6733.10.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu Placu Tadeusza Kościuszki wraz z zielenią, obejmujące m.in. budowę: fontanny, placu zabaw, obiektów infrastruktury technicznej ( w tym: oświetlenia, monitoringu, ścieżek i dróg, schodów terenowych, murków) oraz obiektów małej architektury ( w tym: altan) zlokalizowanego na terenie działek nr 83/2, 84/2, 82/2 i część dz. nr 76/2
23.06.2014 09:08 Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w celu zgłoszenia uwag do oferty dot. "Letniej Akademii Samuraja", w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku
18.06.2014 15:04 DS.8030.3.2014 Prezydent Miasta Ogłasza Otwarty konkurs ofet na realizację w 2014 roku "Programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci"
18.06.2014 09:04 A-AU.6733.8.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 8/CP/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy 6 wiat ekspozycyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach ekspozycji zabytkowych turbozespołów energetycznych przy ul. Krzywoustego 5 w Jeleniej Górze, na terenie Elektrowni Wodnej Bobrowice III/IV, działka nr 6
11.06.2014 14:33 A-AU.6733.10.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu Placu Tadeusza Kościuszki wraz z zielenią, obejmujące m.in. budowę: fontanny, placu zabaw, obiektów infrastruktury technicznej ( w tym oświetlenia, monitoringu, ścieżek i dróg, schodów terenowych, murków) oraz obiektów małej architektury
11.06.2014 11:13 GK-O.6341.40.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz PWiK "Wodnik" Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową pod dnem potoku Rakownica w km 0+295 i 0+700
06.06.2014 08:27 Oferta lokali do remontu - maj 2014 r. - rozstrzygnięcie
05.06.2014 10:12 GK-O.6845.66.2014 Wykaz gruntów rolnych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:
04.06.2014 14:32 Prezydent Miasta Jeleniej Góry zadecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Radosne wakacje. Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać do dnia 11.06.2014 r.

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następna