Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2014 14:03 GK-O.6220.40.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze,
16.07.2014 14:26 A-AU.6733.13.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej L-325 w ul. Łomnickiej, od PT-32520 do słupa nr 121/L-325
15.07.2014 14:30 A-AU.6733.11.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, podziemnej tłoczni ścieków w ulicy Skowronków
15.07.2014 14:21 A-AU.6733.10.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 9/CP/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu Placu Tadeusza Kościuszki wraz z zielenią, obejmujące m.in. budowę: fontanny, placu zabaw, obiektów infrastruktury technicznej ( w tym: oświetlenia, monitoringu, ścieżek i dróg, schodów terenowych, murków) oraz obiektów małej architektury ( w tym: altan), zlokalizowanego na terenie działek nr 83/2, 84/2, 82/2 i część działki nr 76/2
14.07.2014 14:24 A-AU.6733.12.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej spinającej istniejącą sieć w ulicy Spółdzielczej i ul. Gdańskiej, na terenie dz. nr 336/2, 453/1, 448/1, 448/2, 448/6, 453/2
11.07.2014 11:50 GK-O.6220.5.2014 INFORMACJA o wydaniu decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Remont hali nr 5. Rozbudowa instalacji mediów i wentylacji. Wykonanie stanowiska do prowadzenia procesu trawienia i pasywacji
08.07.2014 08:48 A-AU.6721.10.2014 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze
08.07.2014 08:43 A-AU.6721.9.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cieplickiej i Polnej w Jeleniej Górze
01.07.2014 10:22 A-AU.6721.3.2014 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze
01.07.2014 10:13 A-AU.6721.2.2014 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna