Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2014 13:33 GK-O.6341.47.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego ZETO Sp. z o.o. w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków z ośrodka Koralowa Ścieżka do Wrzosówki.
07.08.2014 13:28 GK-O.6341.46.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego KATION Sp. z o.o.
04.08.2014 12:24 GK-O.6220.52.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu Placu Tadeusza Kościuszki wraz z zielenią
31.07.2014 14:49 A-AU.6733.13.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej L-325 w ulicy Łomnickiej
31.07.2014 14:45 A-AU.6733.12.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej spinającej istniejącą sieć w ulicy Spółdzielczej i Gdańskiej
31.07.2014 14:41 A-AU.6733.11.2014 Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Skowronków
30.07.2014 13:50 GK-O.6341.44.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz PWiK "Wodnik" pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Pijawnik w km 2+928 siecią wodociągową
28.07.2014 06:41 GK-O.6341.46.2014 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją nr 13/2008 z dnia 19.05.2008 r. (znak: OSR.6210-11-03/08) na rzecz Pana Janusza Łukasiewicza F.H. „ALNIKO
22.07.2014 13:13 GM-L.7150.10.2014 Wolne komunalne lokale użytkowe do wynajęcia
22.07.2014 09:57 GM-L.7150.9.2014 Przetarg ustny na najem komunalnych lokali użytkowych usytuowanych na terenie Miasta Jelenia Góra

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna