Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2014 10:39 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu pn. "Regulamin Konsultacji Społecznych"
21.08.2014 14:06 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin, z którymi Miasto Jelenia Góra zawarło Porozumienie Międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego"
21.08.2014 12:38 GK-O.6341.50.2014 Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego „DOLFAMEX” Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 51, 58-500 Jelenia Góra na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
21.08.2014 09:28 GM-L.7150.11.2014 Wolne komunalne lokale użytkowe do wynajęcia
19.08.2014 11:11 A-AU.6733.12.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/CP/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej spinającej istniejącą sieć w ul. Spółdzielczej i ul. Gdańskiej w Jeleniej Górze, projektowanej w ul. Spółdzielczej i ul. Trasa Czeska na terenie działek nr: 336/2, 448/1, 448/2, 448/6, AM-5, obręb 0020.
19.08.2014 10:57 A-AU.6733.11.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/CP/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: sieci wodociągowej Dz 250 mmPE w ul. Skowronków w Jeleniej Górze, na terenie działek nr 1 (AM-1, o. 0042), nr 136 (AM-5, o. 0033); kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mmPVC-U, podziemnej tłoczni ścieków, przewodu tłocznego Dz 110 mmPE w ul. Skowronków i ul. Dziecinnej w Jeleniej Górze, na terenie działek nr 1, 16/1 (AM-1, o. 0042), 35/1 (AM-2, o. 0042)
18.08.2014 07:42 GK-O.6220.43.2014 INFORMACJA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla remontu odcinka gazociągu DN300 PN 1,6 MPa relacji Ścięgny-Jelenia Góra w miejscu przekroczenia cieku wodnego w Jeleniej Górze, realizowanego na działce nr 15 AM2 obręb Cieplice XI
13.08.2014 11:35 Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w celu zgłoszenia uwag dotyczących załączonej oferty, w terminie do dnia 21 sierpnia 2014 roku
07.08.2014 14:37 DS.524.6.2014 Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w celu zgłoszenia uwag do oferty dot. "Wakacyjny Klub Integracyjno-Edukacyjny "Razem Lepiej" w terminie do dnia 13 sierpnia 2014 roku
07.08.2014 13:53 DS.8030.3.2014 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku programów zdrowotnych dla mieszkańców Jeleniej Góry

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna