KT3
Terminy naborów wniosków:  •     I nabór – do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,
  •     II nabór – do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Po wyczerpaniu środków finansowych przewidzianych w budżecie na finansowanie ochrony zabytków po zakończeniu I naboru, Prezydent Miasta Jeleniej Góry może odwołać II nabór wniosków.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy stan zachowania zabytku uległ nieprzewidzianemu pogorszeniu wskutek działań atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych i wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych, powyższe terminy nie mają zastosowania (wnioski można składać w dowolnym terminie).

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY
Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku. W wyjątkowych sytuacjach, gdy stan zachowania zabytku uległ nieprzewidzianemu pogorszeniu wskutek działań atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych i wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych, dotacja może być udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY DOTACYJNEJ
Po otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu, warunkiem przystąpienia do podpisania umowy dotacyjnej z Miastem Jelenia Góra jest przedstawienie przez Dotowanego skorygowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, dostosowanych do przyznanej kwoty dotacji.

OBOWIĄZKI DOTOWANEGO
W trakcie realizacji zadania oraz w okresie 3 lat od momentu podpisania umowy Dotowany zobowiązuje się do:
  • umieszczania w miejscu realizacji zadania metalowej tablicy w formacie 1 A 4 informującej o dofinansowaniu przez Miasto Jelenia Góra. Koszty wykonania i zamieszczenia tablicy Dotowany pokryje z własnych środków,
  • umieszczania informacji o dofinansowaniu we wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób  zapewniający jej dobrą widoczność.

Wzór informacji o dofinansowaniu stanowi załącznik do umowy.
Pozostałe obowiązki Dotowanego określa Umowa.

Aktualizacja 10 lutego 2015 roku

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KT3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra
Informację opublikował:Magdalena Krzysik
Data publikacji:13.12.2010 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Kempisty
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Alicja Czechowska
Data aktualizacji:16.02.2015 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.02.2015 14:57 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
23.01.2015 10:28 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
17.12.2014 08:43 Edycja dokumentu (Monika Jabłońskiej-Ankiel)
17.12.2014 08:39 Edycja dokumentu (Monika Jabłońskiej-Ankiel)
17.12.2014 08:35 Edycja dokumentu (Monika Jabłońskiej-Ankiel)
07.11.2014 11:51 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.10.2014 10:35 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
12.09.2014 08:50 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
25.08.2014 15:01 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
24.07.2014 09:50 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
12.06.2014 16:21 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
09.05.2014 13:48 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
25.04.2014 09:22 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.03.2014 15:20 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.02.2014 11:56 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.01.2014 09:37 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.12.2013 10:28 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
08.11.2013 08:27 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.10.2013 08:44 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
02.10.2013 15:05 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
02.10.2013 15:02 Dodano załącznik "Zał. 4 Wykaz prac objętych
dofinansowaniem z budżetu Miasta.doc"

(Alicja Czechowska)
02.10.2013 15:02 Usunięto załącznik Zał. 4 Wykaz prac objętych
dofinansowaniem z budżetu Miasta

(Alicja Czechowska)
02.10.2013 14:58 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
02.10.2013 14:54 Dodano załącznik "Zał. 4 Wykaz prac objętych
dofinansowaniem z budżetu Miasta"

(Alicja Czechowska)
02.10.2013 14:52 Usunięto załącznik 4. WYKAZ PRAC OBJĘTYCH
DOFINANSOWANIEM

(Alicja Czechowska)
13.09.2013 08:18 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
14.08.2013 08:35 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.07.2013 08:39 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
11.06.2013 12:12 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.05.2013 08:06 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
11.04.2013 10:33 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
11.03.2013 13:19 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
12.02.2013 15:31 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
14.01.2013 13:49 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.12.2012 12:26 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
14.11.2012 08:30 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
29.10.2012 11:21 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
12.09.2012 08:59 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
30.08.2012 11:32 Edycja dokumentu. Poprawa formatowania.
(Anna Brzezińska)
21.08.2012 08:17 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.07.2012 10:30 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
11.06.2012 08:52 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.05.2012 15:18 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.04.2012 13:47 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
23.03.2012 14:24 Edycja dokumentu (Anna Brzezińska)
22.03.2012 11:58 Edycja dokumentu (Anna Brzezińska)
12.03.2012 12:22 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.02.2012 09:02 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
10.01.2012 10:03 Dodano załącznik "Uchwała ws. zmiany Uchwały nr
32.VII.2011 z dn. 1 lutego 2011"

(Anna Brzezińska)
10.01.2012 09:34 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
09.12.2011 10:15 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
15.11.2011 10:53 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
11.10.2011 11:08 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
09.09.2011 10:06 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
17.08.2011 11:42 Edycja dokumentu (Anna Brzezińska)
17.08.2011 11:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. 6 Oświadczenie o
pomocy de minimis" na "6. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS"

(Anna Brzezińska)
17.08.2011 11:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. 5 Obowiązkowe
załączniki" na "5 Obowiązkowe załączniki"

(Anna Brzezińska)
17.08.2011 11:29 Edycja dokumentu (Anna Brzezińska)
17.08.2011 11:24 Zmieniono tytuł załącznika z "6. SKORYGOWANY HARMONOGRAM
I KOSZTORYS" na "7. SKORYGOWANY HARMONOGRAM I KOSZTORYS"

(Anna Brzezińska)
17.08.2011 11:13 Edycja dokumentu (Anna Brzezińska)
17.08.2011 11:12 Dodano załącznik "Karta usługi"
(Anna Brzezińska)
17.08.2011 11:03 Usunięto załącznik KT 3 Karta (Anna Brzezińska)
17.08.2011 10:58 Edycja dokumentu (Anna Brzezińska)
17.08.2011 10:33 Dodano załącznik "Zał. 5 Obowiązkowe załączniki"
(Anna Brzezińska)
17.08.2011 10:33 Dodano załącznik "Zał. 6 Oświadczenie o pomocy de
minimis"

(Anna Brzezińska)
17.08.2011 10:31 Usunięto załącznik 5. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
(Anna Brzezińska)
12.08.2011 08:39 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
04.08.2011 15:36 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
04.08.2011 15:35 Dodano załącznik "KT 3 Karta"
(Alicja Czechowska)
04.08.2011 15:34 Usunięto załącznik KARTA USŁUGI KT3
(Alicja Czechowska)
04.08.2011 15:26 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
22.07.2011 15:29 Dodano załącznik "6. SKORYGOWANY HARMONOGRAM I KOSZTORYS"
(Anna Brzezińska)
22.07.2011 15:29 Dodano załącznik "5. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS"
(Anna Brzezińska)
22.07.2011 15:29 Dodano załącznik "4. WYKAZ PRAC OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM"
(Anna Brzezińska)
22.07.2011 15:29 Dodano załącznik "3. UCHWAŁA" (Anna Brzezińska)
22.07.2011 15:29 Dodano załącznik "2. WZÓR SPRAWOZDANIA"
(Anna Brzezińska)
22.07.2011 15:29 Dodano załącznik "1. WZÓR WNIOSKU"
(Anna Brzezińska)
22.07.2011 15:23 Zmieniono tytuł załącznika z "karta usługi" na "KARTA
USŁUGI KT3"

(Anna Brzezińska)
22.07.2011 15:22 Dodano załącznik "karta usługi"
(Anna Brzezińska)
08.07.2011 08:56 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
12.04.2011 13:20 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
12.04.2011 13:11 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
07.03.2011 12:25 Edycja dokumentu (Damian Uba)
07.03.2011 12:23 Edycja dokumentu (Damian Uba)
07.03.2011 12:19 Edycja dokumentu (Damian Uba)
07.03.2011 12:13 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Damian Uba)
07.03.2011 12:13 Usunięto załącznik ZAŁ. (Damian Uba)
07.03.2011 12:13 Usunięto załącznik ZAŁ. (Damian Uba)
07.03.2011 12:12 Usunięto załącznik ZAŁ. (Damian Uba)
07.03.2011 12:12 Usunięto załącznik ZAŁ. (Damian Uba)
07.03.2011 12:12 Usunięto załącznik ZAŁ. (Damian Uba)
07.03.2011 12:11 Usunięto załącznik KARTA USŁUGI (Damian Uba)
07.03.2011 12:03Dokument usunięto. (Damian Uba)
07.03.2011 12:01Dokument został odzyskany. (Damian Uba)
07.03.2011 12:01Dokument został odzyskany. (Damian Uba)
07.03.2011 11:58Dokument usunięto. (Damian Uba)
11.02.2011 08:15 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
11.01.2011 12:36 Edycja dokumentu (Alicja Czechowska)
13.12.2010 11:28 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Krzysik)