Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 31 grudnia 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry decyzja nr 20/14 znak: GK-O.6220.63.2014 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja do podczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych na terenie należącym do spółki przy ul. Wolności 161/163 w Jeleniej Górze.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Pełna treśc dokumentu w załączeniu.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja do podczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych na terenie należącym do spółki przy ul. Wolności 161/163 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gajdamowicz
Data publikacji:02.01.2015 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kierownik Referatu
Data na dokumencie:02.01.2015
Informację aktualizował:Agnieszka Gajdamowicz
Data aktualizacji:02.01.2015 13:08