DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W JELENIEJ GÓRZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Szkoła Podstawowa nr 8

58-506 Jelenia Góra

ul. Paderewskiego 13

ogłasza nabór na wolne stanowisko: sprzątaczka

wymiar zatrudnienia: 1/1 pełen etat

zatrudnienie: wstępnie na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony.

                                   

 WARUNKI NABORU

1.      Wymagania niezbędne.

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

·        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych

·        wykształcenie co najmniej zawodowe

·        odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność

·        umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku

2.      Zakres obowiązków:

·        utrzymanie czystości przydzielonego rejonu do sprzątania,

·        otwieranie szkoły i przygotowanie sekretariatu szkolnego do pracy

·        wykonywanie czynności (innych) zleconych przez przełożonych

3.      Wymagane dokumenty i oświadczenia

·        życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu zatrudnienia

·        list motywacyjny,

·        kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,

·        dokument potwierdzający tożsamość lub potwierdzoną kserokopię,

·        świadectwo potwierdzające wymagane kwalifikacje,

·        dokumenty potwierdzające staż pracy,

·        inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych  powyżej,

·        oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Wymienione niżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze.

 

Dokumenty będące kopiami, powinny być potwierdzone w sekretariacie szkoły pod względem zgodności z oryginałem.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

  • osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze, ul. Paderewskiego 13 z dopiskiem „Nabór na stanowisko: sprzątaczka w SP nr 8 w Jeleniej Górze” 

 

Termin złożenia w/w. dokumentów: 12 listopada 2014r. do godziny 1200.


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:nabór na stanowisko: sprzątaczka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Silbert- Salabura
Data publikacji:28.10.2014 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maria Silbert- Salabura
Data aktualizacji:28.10.2014 15:03