Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 19 września
2014 r. do godz. 14:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu
i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną
na adres organizacje@jeleniagora.pl


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Juśkiewicz-Rycyk
Data publikacji:12.09.2014 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Juśkiewicz-Rycyk
Data aktualizacji:12.09.2014 13:47