Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 maja 2014 r. złożony przez Miasto Jelenia Góra, działające przez Pełnomocnika Pana Kazimierza Strzelczyk

(DRO-INSTAL Pracownia Projektowania i Nadzoru), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze.


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze,
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował: Monika Służewska
Data publikacji:17.07.2014 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował: Monika Służewska
Data aktualizacji:17.07.2014 14:14