Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), informuje się o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 8/14 z dnia 11 lipca 2014 r., znak: GK-O.6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej na rzecz PMPoland S.A. dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na terenie działki nr: 42/7 AM 4 obręb Cieplice V przy ulicy Fabrycznej pn.: „Remont hali nr 5. Rozbudowa instalacji mediów i wentylacji. Wykonanie stanowiska do prowadzenia procesu trawienia i pasywacji”.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Pełna treść dokumentu w załączeniu

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wydaniu decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Remont hali nr 5. Rozbudowa instalacji mediów i wentylacji. Wykonanie stanowiska do prowadzenia procesu trawienia i pasywacji
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gajdamowicz
Data publikacji:11.07.2014 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kierownik Referatu
Data na dokumencie:11.07.2014
Informację aktualizował:Agnieszka Gajdamowicz
Data aktualizacji:11.07.2014 11:50